Onderwijs:

 In Gambia heeft de president al veel gedaan om het onderwijs voor iedereen toegankelijker te maken.

Sinds 1998 is het onderwijs  gedurende 6 jaar gratis op de gemeentescholen. Zes jaar primery grade 1 tot en met grade 6, kan elk kind gratis volgen. Het probleem voor de mensen in Gambia zijn de reiskosten en uniformen, hierin kunnen de ouders worden gesteund met een bijdrage. Het onderwijs in Gambia is gebaseerd op het Britse systeem.

Systeem onderwijs:

 • 2 Jaar Nursery school
 • 6 Jaar Primary grade 1- 6 ( gratis op gemeentescholen)
 • 3 Jaar Junior Secondery grade 7 -9 ( kosten  ongeveer € 30.00 per jaar)
 • 3 Jaar Senior Secondery grade 10 -12 ( vanaf  200.00 per jaar)
 • 4 Jaar University

Aan het eind van grade 6 en 9 wordt er examen afgelegd om over te gaan naar het volgende level.

Keuze mogelijkheden: grade 10 tot en met 12

 • Technische Beroepsopleiding
 • Verpleegkundige (wanneer er wordt gekozen voor dit beroep wordt dit door de regering betaald met de eis om 10 jaar lang eigen land Gambia te werken). Meisjes hebben voorrang
 • Huisarts
 • Cultureel toezichthouders
 • Accountant
 • Leraar
 • Wetenschap