Moonshine Nusery

In januari 2003 is de Nursery School “Mo-Abal Robin Hood“ heropend in Kerr Serign.

In 2009 uitgeroepen  tot een van de beste scholen in Gambia, dit is natuurlijk leuk vooral voor de leerkrachten van deze school, zij hebben er hard voor gewerkt. Het zegt niets over de echte problematiek en de oplossingen hiervan, de Gambianen weten niet veel van een financiële ontwikkeling, structurering en zelf inkomsten genereren voor het veilig stellen van de scholen en dat is een logisch gevolg van hulp.

Door de bouw en het functioneren van deze school zijn er veel mensen in Gambia actief, werkgelegenheid voor de lokale bevolking, leraren die een certificaat hebben gehaald, bouwvakkers, timmerman, leerkrachten, lokale vereniging ECE. 

 

De school Mo-Abal was al een bestaande school, opgezet door de bewoners van het dorpje Kerr-Serign. De Landlord Modou Jall heeft zijn land ter beschikking gesteld voor het onderwijs aan de kinderen van zijn dorp. Gezamelijk is er door de dorpelingen één klaslokaal gebouwd waar onderwijs werd gegeven aan de kinderen door Alieu Sawyer. In 2001 hebben we kennis gemaakt met Alieu en Modou. Alieu heeft jarenlang gratis les gegeven, met als tegenprestatie gratis kost en inwoning.

De stichting is gestart met het bouwen van 2 klaslokalen, drie toiletten, een kantoor en een opslagplaats.

Alieu is een door polio gehandicapte man. Zijn kracht en motivatie is een inspiratiebron voor vele mensen in  Gambia.

Door een een particuliere gift zijn er nog twee klaslokalen bijgebouwd in 2005.

In 2006 hebben we helaas afscheid moeten nemen van de hoofdleraar Alieau Saywer. Wegens familie omstandigheden was Alieau genoodzaakt om terug te gaan naar zijn geboorteplaats Bansang, 300 kilometer landinwaarts. Kaddy Drameh neemt de taak van Alieu over. Kaddy is een gedreven vrouw met de juiste capaciteiten om structuur te brengen in alle werkzaamheden die een goed georganiseerde school met zich mee brengt.

Inmiddels is de naam van de school Mo-Abal veranderd in Moonshine nursery. De school heeft alle faciliteiten die nodig zijn om goed onderwijs te geven aan de kinderen in een ontspannen en schone omgeving. Er zijn muziekinstrumenten voor de muzieklessen, EHBO, een keuken voor de lunch, schoolmaterialen uit eigen land, speeltoestellen voor de kinderen, een speelplaats.

De leerkrachten hebben allemaal hun certificaat gehaald voor het onderwijs, er is een vaste timmer/werkman die het gebouw en de meubels regelmatig vernieuwd en zorgt voor de begrotingen voor de vernieuwingen of renovaties. De school is lid van ECE een vereniging van vrouwen die zich inzetten voor het onderwijs van de kinderen in Gambia.

De school wordt gedeeltelijk financieel ondersteund door de stichting en gedeeltelijk door het schoolgeld wat de ouders betalen.

Dankzij wederzijds vertrouwen, respect voor cultuur, het behouden van eigen creativiteit en inventiviteit is de moonshine nursery

op 5 januari 2009 uitgeroepen tot een van de beste scholen van heel het land.

 

 

 

 

 

Donaties aan deze school:

Vicentius vereniging
Fam. van den Elzen
Atab B.V. Antwerpen
C. den Boer.