Door hulp nog meer armoede!

Gambia is een van de armste landen van de wereld, ondanks veel hulp is er nauwelijks vooruitgang.

 • Gratis spullen vanuit het buitenland drijven lokale ondernemers uit de markt
 • De economie heeft geen financieel draagvlak voor alle gebouwen die worden verkregen
 • Verkeerde hulp wakkert conflicten tussen de bevolking aan

Hulp moet leiden naar economische groei

De stichting steunt de mensen in Gambia naar een economische groei met een financiële en persoonlijke ontwikkeling. ( het besef dat er inkomsten moeten zijn om gebouwen en andere goederen of objecten  zelf te kunnen realiseren)

Nederland ontwikkelde zich door een groeiende economie, die gaf mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van de mens in het belang van onze samenleving. Vrouwen kregen hierdoor een andere positie, alles veranderde en groeide. Zonder economische groei is er geen ontwikkeling mogelijk.

De stichting “Robin Hood”kijkt vanuit Gambiaans perspectief.

Vanuit de regering is er al gezorgd voor:

 • Zes jaar gratis onderwijs
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meisjes en jongens
 • Er is een hulporganisatie opgezet door een Gambiaanse vrouw rond problematiek die er is onder de bevolking zoals ongewenste zwangerschap
 • Albino’s worden volledig gerespecteerd in Gambia
 • Opleidingen voor verpleegkundige is gratis voor jongeren, die moeten dan wel 10 jaar in eigen land werkzaam blijven
 • De president geeft subsidies aan jongeren voor de agrarische bedrijven om te voorkomen dat ze in een bootje stappen naar Europa
 • Er is een platform tegen kind huwelijken
 • Vrouwen geven vanuit eigen inzicht adviezen voor het onderwijs aan gecertificeerde leerkrachten op Gambiaans niveau
 • Onderwijs, sportacademie en nog veel meer wat de mensen in Gambia primair nodig hebben om te leven en keuzes te maken in eigen land.

Alles wat de regering zelf doet heeft een financieel draagvlak. Door hier aan voorbij te gaan breng je het land en de mensen in de problemen.

Daarom vult de stichting aan wat er al is.

Geven en ontvangen met ieder een eigen verantwoordelijkheid brengt duurzame ontwikkeling aan twee kanten.

In Gambia werken de mensen voor te lage lonen. Zij missen niet alleen een fundamenteel kapitaal, ook ervaring ontbreekt. Groei vraagt om planning, beheersing en stroomlijning.

Geven zonder verantwoording leidt tot nog meer armoede!!

De economie in Gambia zou beter groeien met gelijkwaardige hulp, verantwoording nemen voor wat je geeft en neemt.