Landbouwcoöperatie

Ontwikkelingswerk kan heel misleidend zijn?!

Binnen de stichting werd al lang nagedacht over het gegeven dat veel mensen wél beschikken over grond, waarmee zij,  door gebrek aan financiële middelen,  weinig of niets kunnen doen.

De lokale mensen in Gambia waren dan ook erg blij met de aanvraag van een Nederlandse man om onderzoek te doen naar de landbouw via ons informatiecentrum en het opzetten van een coöperatie. Een derde van de winst zou naar Nederland gaan en twee derde in eigen land Gambia blijven.

We vonden kilometers land van verschillende eigenaren middenin Gambia

Om het gebied tot ontwikkeling te brengen zal een overkoepelende coöperatie moeten worden opgericht die weer bestaat uit vele lokale (dorps) coöperaties, elk naar eigen inbreng naar gelang de productiecapaciteit. Vanwege de enorme oppervlakte is het raadzaam om het arbeidsintensieve gedeelte onder te brengen in een gespecialiseerd “loon-werkbedrijf” dat in bezit is van ploeg- inzaai- en oogstmachines en werk biedt aan vakbekwaam personeel op het gebied van bediening en onderhoud van de machines en planning en controle.

 

 

We vonden uiteindelijk een Gambiaanse man die alles wist van landbouw Mr. Sonko. 

Pateh Gibba, de manager van het kantoor in Gambia heeft een Loon en werkbedrijf gevonden dat wordt geleidt door een Gambiaan Mr. Sonko ( eerste vereiste van de stichting om een Gambiaan aan te nemen) hij heeft  jaren geleden een loon en werkbedrijf opgezet, hij is het dorp en ons kantoor behulpzaam geweest om te zoeken naar mogelijkheden. Sonko deed onderzoek naar de vruchtbaarheid van de grond. Hij bezocht de dorpen, het land en maakte een overzichtelijk plan. Zijn eigen bedrijf was in bezit van zaai en ploegmachines, deze konden worden ingezet. Geweldig dat we dit zo voor elkaar konden krijgen met zoveel Gambiaanse kennis en deze konden ze nu eindelijk zelf inzetten om zelf aan het werk te gaan en gebruik te maken van hun eigen land om geld te verdienen.

Alaghie Njie een van de bewoners in het dorp kreeg een cursus van de stichting, Financieel management, zelf moest hij zorgen voor inwoning en reiskosten, hij ging werken in een restaurant, van een Nederlandse eigenaar om deze kosten te kunnen betalen. Na 3 maanden en 3 banen heeft hij geen cent betaald gekregen.

 

 

 

 

 

 

 

Buba Manneh gaat naar de landbouwschool, hij neem het op zich om de ouderlingen in het dorp in te lichten over de ophanden zijnde coöperatie. Ouderlingen moeten het overlaten aan de jongeren.

 

 

De aanvrager heeft veel tijd en geld kunnen besparen, we hebben de juiste mensen om het project te doen slagen, meer dan één jaar hebben we gewerkt aan dit project. (Alle kosten hiervoor zijn privé betaald door de leden van de stichting)

Het land ontginnen was stap één, de aanvrager wilde niets betalen voor het ontginnen van het land, hij wilde niets betalen van de onkosten die Sonko heeft moeten maken.

Alaghie heeft 3 maanden gewerkt en geen cent betaald gekregen.

De tweede aanvrager die op zoek was naar personeel heeft ook niets betaald aan de Gambiaanse medewerkers van het kantoor.

Dit zijn gebeurtenissen die zeer zijn te betreuren voor de Gambiaanse bevolking, helaas gebeurd dit veelvuldig.

 

We hebben het informatiecentrum moeten sluiten maar gaan wel door met de doelstelling.