Onderwijs:

Het onderwijs/schoolsysteem in Gambia is gebaseerd op het Britse systeem.

Sinds 1998 is het onderwijs gratis gedurende 6 jaar op de gemeentescholen.

6 jaar primery grade 1-6

Systeem onderwijs:

  • 2 Jaar Nursery school
  • 6 Jaar Primary grade 1- 6
  • 3 Jaar Junior Secondery grade 7 -9
  • 3 Jaar Senior Secondery grade 10 -12
  • 4 Jaar University

Aan het eind van grade 6 en 9 wordt er examen afgelegd om over te gaan naar het volgende level.

Keuze mogelijkheden:

  • Technische Beroepsopleiding
  • Verpleegkundige (wanneer er wrodt gekozen voor dit beroep wordt dit door de regering betaald met de eis om 10 jaar lang in het land Gambia te werken). Meisjes hebben voorrang
  • Huisarts
  • Cultureel toezichthouders
  • Accountant

Ouders die worden gesteunt door de stichting dienen een officieel verzoek in aan de stichting om door te kunnen/willen gaan naar de Upper Basic. Dit onderwijs duurt 3 jaar.