Zelfstandig Ondernemen

Door gebruik te maken van de wijsheden van de lokale mensen, met hen samen te werken en hen zo voor te bereiden op het nemen van eigen initiatieven in de richting van vakmanschap en zelfstandig ondernemen, draagt de stichting bij aan het verbeteren van de lonen/inkomsten. Want deze zijn in Gambia extreem laag.

Een gemiddelde werknemer krijgt ongeveer € 1,20 per dag. Deze inkomens zijn niet in verhouding met het geen wat ze dagelijks nodig hebben aan eten. Deze werknemers werken vaak voor bedrijven die zijn opgezet door buitenlanders, hotels, restaurants en andere kleine of grote bedrijven.

De Gambianen leven vaak allemaal samen om zo rond te komen van de inkomsten die ze hebben, ze delen alles met elkaar. Op deze manier te leven maakt het onmogelijk om vooruit te denken en toekomstgericht te handelen.

Hier in het Westen zien we na en tijdens de recessie steeds meer ZZP’ers komen, vanuit eigen ambitie en idee kan je beter functioneren.

Onlangs zijn we gestart met een fietsproject. Op initiatief van de Nederlandse wielerploegmecanicien Arie Babu Nyiang een fietsverhuurbedrijf met typisch Gambiaanse routes en treedt hij ook op als gids. Hiermee dient hij belangrijke doelen, een betere huisvesting komt hier binnen zijn bereik en heeft hij ook geld voor de eerste levensbehoeften. Arie heeft Babu op weg geholpen samen met de financiële steun van:

  • Letter Z
  • Haico Tweewielers
  • Van de Pol Holding
  • Recycling R. Wienstra
  • Eetcafe Centraal Soest (T. van de Hengel)
  • Comag Distributie

Voor de Gambianen die landinwaarts wonen is het moeilijk om aan vis te komen. Caramo Barrow oppert het idee om vis, die hij kan inkopen bij de visafslag in zijn dorp aan de kust, in het binnenland te verkopen. Caramo heeft hiervoor een koelwagen nodig.

African Shop

In het kader van het stichtingsinitiatief tot het opzetten van kleine bedrijfjes, waarmee Gambianen een redelijk eigen inkomen kunnen verwerven zodat zij o.a het schoolgeld voor hun eigen kinderen kunnevoor de lokale bevolking van Gunjur. Dit is een eigen idee van Lamin Drammeh. De winkel is mogelijk geworden door Antonio van den Hengel van Eetcafé centraal uit Soest.

Lamin gaat een cursus volgen om het “middenstandsdiploma” te halen.

De bouw wordt, geheel volgens de visie van de stichting, uitgevoerd door uitsluitend Gambiaanse werklieden en alle materialen komen uit eigen land. Op deze manier zorgen de Gambianen zélf om zich verder te ontwikkelen omdat dit geld oplevert voor de economische ontwikkeling.

African Shop waar u ook tercht kan voor een Gambiaanse lunch

Met dank aan Antonio van den Hengel