Landbouwcoöperatie

Ontwikkelingswerk kan heel misleidend zijn?!

Binnen de stichting werd allang nagedacht over het gegeven dat veel mensen wél beschikken over grond, waarmee zij,  door gebrek aan financiële middelen weinig of niets kunnen doen.

De lokale mensen in Gambia waren dan ook erg blij met de aanvraag van een Nederlandse man om onderzoek te doen naar de landbouw via ons informatiecentrum en het opzetten van een coöperatie. Een derde zou naar Nederland gaan en twee derde in eigen land Gambia.

We vonden kilometers land van verschillende eigenaren middenin Gambia

Om het gebied tot ontwikkeling te brengen zal een overkoepelende coöperatie moeten worden opgericht die weer bestaat uit vele lokale (dorps) coöperaties, elk naar eigen inbreng naar gelang de productiecapaciteit. Vanwege de enorme oppervlakte is het raadzaam om het arbeidsintensieve gedeelte onder te brengen in een gespecialiseerd “loon-werkbedrijf” dat in bezit is van ploeg- inzaai- en oogstmachines en werk biedt aan vakbekwaam personeel op het gebied van bediening en onderhoud van de machines en planning en controle.

We vonden een Gambiaanse man die alles wist van landbouw Mr. Sonko

Pateh Gibba, de manager van het kantoor in Gambia heeft een Loon en werkbedrijf gevonden dat wordt geleidt door een Gambiaan Mr. Sonko hij heeft  jaren geleden een loon en werkbedrijf opgezet, hij is het dorp en ons kantoor behulpzaam om te zoeken naar mogelijkheden. Sonko deed onderzoek naar de vruchtbaarheid van de grond. Hij bezocht de dorpen, het land en maakte een overzichtelijk plan. Zijn eigen bedrijf was in bezit van zaai en ploegmachines, deze konden worden ingezet.

Alaghie Njie een van de bewoners in het dorp kreeg een cursus van de stichting, financieel management, zelf moest hij zorgen voor inwoning en reiskosten, hij ging werken in een restaurant om deze kosten te kunnen betalen.

 

 

 

 

 

Buba Manneh gaat naar de landbouwschool, hij neem het op zich om de ouderlingen in het dorp in te lichten over de op handen zijnde coöperatie. Ouderlingen moeten het overlaten aan de jongeren.

 

 

 

De aanvrager heeft veel tijd en geld kunnen besparen, we hebben de juiste mensen om het project te doen slagen, meer dan één jaar hebben we gewerkt aan dit project.

Het land ontginnen was stap één, de aanvrager wilde niets betalen voor het ontginnen van het land, hij wilde niets betalen van de onkosten die Sonko heeft moeten maken. Hij kreeg niets gefinancierd maar wilde ook niets betalen van alle kosten die wij hebben gemaakt.

Alaghie heeft 3 maanden gewerkt in een restaurant en heeft niets betaald gekregen van de eigenaar.

De tweede aanvrager die op zoek was naar personeel heeft ook niets betaald.

We hebben het informatiecentrum moeten sluiten en de landbouw kon geen doorgang vinden.