Landbouwcoöperatie

Binnen de stichting wordt nagedacht over het gegeven dat veel (arme) mensen wél beschikken over grond, waarmee zij,  door gebrek aan financiële middelen weinig of niets kunnen. Gebleken is dat veel van dergelijke kleine terreinen aaneengesloten kilometers land bijeen kunnen vormen, waarmee men in coöperatief verband een plantage zou kunnen stichten.

Door de grote oppervlakte van de beschikbare grond is het duidelijk dat een goed opgezette organisatie veel arbeidsplaatsen kan opleveren en daarmee een redelijk inkomen voor veel mensen in Gambia.

Om het gebied tot ontwikkeling te brengen zal een overkoepelende coöperatie moeten worden opgericht die weer bestaat uit vele lokale (dorps) coöperaties, elk naar eigen inbreng naar gelang de productiecapaciteit. Vanwege de enorme oppervlakte is het raadzaam om het arbeidsintensieve gedeelte onder te brengen in een gespecialiseerd “loon-werkbedrijf” dat in bezit is van ploeg- inzaai- en oogstmachines en werk biedt aan vakbekwaam personeel op het gebied van bediening en onderhoud van de machines en planning en controle.

Pateh Gibba, de manager van het kantoor in Gambia heeft een Loon en werkbedrijf gevonden dat wordt geleidt door een Gambiaan Mr. Sonko hij heeft al jaren geleden een loon en werkbedrijf opgezet, hij is het dorp en ons kantoor behulpzaam om te zoeken naar mogelijkheden.

De lokale (dorps) coöperaties zijn de klanten. Dit bedrijf kan uit dorpsgemeenschappen leerlingen aannemen die in deze drie vak specialisaties leer-werkplekken kunnen invullen en door deze opleidingen uiteindelijk een vak hebben geleerd die ze overal kunnen uitoefenen.

Dit is nog allemaal in ontwikkeling ( 1 januari 2014)

Wij hopen dat dit gaat lukken, eindelijk iets te kunnen doen met eigen grond en hier ook nog een bestaan van kunnen opbouwen. Belangrijk is dat alles in eigen hand/land blijft