Door hulp nog meer armoede!!

Hulp moet leiden naar economische ontwikkeling!!

Steun de mensen in Gambia naar een economische groei met een financiële ontwikkeling

Gambia is een van de armste landen van de wereld, ondanks veel hulp is er nauwelijks vooruitgang. De economie heeft geen draagvlak voor alle goederen, onderwijs en gebouwen die worden verkregen. Zo loopt alle hulp dood en leidt naar nog meer armoede.

Nederland ontwikkelde zich door een groeiende economie, dit gaf mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van de mens in het belang van onze samenleving. Vrouwen kregen hierdoor een andere positie, alles veranderde en groeide. Zonder economische groei is er geen ontwikkeling mogelijk.

De stichting “Robin Hood”kijkt vanuit Gambiaans perspectief.

Vanuit de regering is er al gezorgd voor:

  • Zes jaar gratis onderwijs
  • Er wordt geen verschil gemaakt tussen meisjes en jongens
  • Er is een hulporganisatie opgezet door een Gambiaanse vrouw voor problematiek die er is onder de bevolking zoals ongewenste zwangerschap
  • Albino’s zijn volledig gerespecteerd in Gambia
  • Opleidingen voor verpleegkundige is gratis voor jongeren, zij moeten dan wel 10 jaar in eigen land blijven
  • De president geeft subsidies aan jongeren voor de landbouw om te voorkomen dat ze in een bootje stappen naar Europa
  • Er is een platform tegen kind huwelijken
  • Vrouwen geven adviezen voor het onderwijs aan gecertificeerde leerkrachten op Gambiaans niveau
  • Onderwijs, sportacademie en nog veel meer wat de mensen in Gambia als prioriteit nodig hebben om te leven en keuzes te maken in eigen land.

Alles wat de regering zelf doet heeft een financieel draagvlak

Om hier aan voorbij te gaan breng je hetland en de mensen in de problemen.

Het is daarom dat de stichting aanvult wat er al is.

Geven en ontvangen met ieder een eigen verantwoording brengt duurzame ontwikkeling van twee kanten.

In Gambia werken de mensen voor te lage lonen. Zij missen niet alleen een financieel kapitaal maar er ontbreekt ook ervaring. Groei vraagt om planning, beheersing en stroomlijning.

Geven zonder verantwoording leidt tot nog meer armoede!!

De economie in Gambia zou zonder deze hulp meer groeien voor een beter bestaan van de Gambianen.